Διεύθυνση: Προξένου Κορομηλά 58- Θεσσαλονίκη.  ΤΚ.54621 | Τηλέφωνο: 6947040929 | Email: evatheodosiadou@gmail.com | Επισκεφθείτε το Blog μου!

elnlenfrdeitno

Δεν καταλαβαίνω τη διαφορά ανάμεσα σε συμβουλευτική και σε ψυχοθεραπεία.

Πολλές φορές, οι λόγοι που οδηγούν κάποιον σε έναν ψυχολόγο μπορεί να έχουν να κάνουν περισσότερο με ανάγκες συμβουλευτικής και όχι ψυχοθεραπείας. Στη συμβουλευτική ο ψυχολόγος καθοδηγεί,  μοιράζεται τη γνώση του, θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα ότι εκπαιδεύει. Στην ψυχοθεραπεία ο ψυχολόγος δεν τοποθετείται μέσα από μια θέση "αυτού που ξέρει" γιατί ο θεραπευόμενος καλείται να γνωρίσει τη δική του αλήθεια. Η συμβουλευτική έχει μικρότερη χρονική διάρκεια, το αίτημα του πελάτη μπορεί να καλυφθεί ακόμα και σε μία συνεδρία. Στην ψυχοθεραπεία η διάρκεια είναι πιο μακροπρόθεσμη. Στην ψυχοθεραπεία απαιτείται μια συστηματικότητα στις συνεδρίες, ενώ οι συνεδρίες συμβουλευτικής μπορεί να προκύπτουν εκτάκτως, όταν εμφανιστεί ανάγκη συμβουλευτικής- πληροφόρησης.

Αιτήματα για παράδειγμα συμβουλευτικής θα μπορούσαν να είναι: πώς να ανακοινώσω στο παιδί μου τον ερχομό δεύτερου μωρού στην οικογένεια; Πώς να βοηθήσω το γιο μου να αποφασίσει να δει κάποιον ειδικό; Πώς να καταλάβω ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει; (επαγγελματικός προσανατολισμός) κλπ

Αιτήματα ψυχοθεραπείας θα μπορούσαν να είναι: έχω έντονο άγχος, δεν αντλώ ικανοποίηση από τη σχέση μου, έχω χαμηλή αυτοπεποίθηση, έχω ψυχοσωματικά συμπτώματα, νομίζω ότι έχω κατάθλιψη, έχω κάποιο δίλημμα που με βασανίζει …κλπ

GOOGLE VERIFICATION

google5b96e20f594a9873.html

 

file:///C:/Users/e.theodosiadou/Downloads/google5b96e20f594a9873%20(1).html

file:///C:/Users/e.theodosiadou/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/google5b96e20f594a9873.html