Διεύθυνση: Προξένου Κορομηλά 58- Θεσσαλονίκη.  ΤΚ.54621 | Τηλέφωνο: 6947040929 | Email: evatheodosiadou@gmail.com | Επισκεφθείτε το Blog μου!

elnlenfrdeitno

Παρέχουν όλοι οι ψυχολόγοι ψυχοθεραπεία;

Με βάση το νόμο, σε ότι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα του ψυχολόγου ο κάθε ψυχολόγος μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ψυχοθεραπείας (δεδομένου ότι ασκεί νόμιμα το επάγγελμά του, είναι δηλαδή κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος). Ωστόσο, η ψυχοθεραπεία είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία, μέσα σε πολλές άλλες που παρέχει ο ψυχολόγος και για την οποία υπάρχουν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Οι καταρτισμένοι στην ψυχοθεραπεία ψυχολόγοι, έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους σε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψυχοθεραπείας που συνήθως είναι άνω των τριών ετών. Στα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα ψυχοθεραπείας γίνεται η πρακτική κυρίως εκπαίδευσή τους σε διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις ανάλογα με το πρόγραμμα (γνωστικοσυμπεριφορική προσέγγιση, συστημική προσέγγιση, ψυχανάλυση κλπ).

Εκεί ο επαγγελματίας ψυχολόγος αποκτά ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες και εξοπλίζεται με τεχνικές πολύτιμες για την ποιότητα της υπηρεσίας του. Πολλοί ψυχίατροι επίσης θέλοντας να αξιοποιήσουν και οι ίδιοι τη δύναμη της ψυχοθεραπείας, εκπαιδεύονται σε κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν και ψυχοθεραπευτικά στους ασθενείς τους.

GOOGLE VERIFICATION

google5b96e20f594a9873.html

 

file:///C:/Users/e.theodosiadou/Downloads/google5b96e20f594a9873%20(1).html

file:///C:/Users/e.theodosiadou/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/google5b96e20f594a9873.html