• Προξένου Κορομηλά 58 - Θεσσαλονίκη
  • evatheodosiadou@gmail.com

Ομάδα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων για νήπια στη 'Νησίδα' - Κέντρο Στήριξης Οικογένειας & Παιδιού

Οι ομάδες παιδιών και εφήβων προσφέρουν στα μέλη τους πολλές ευκαιρίες για αλλαγή και βελτίωση. Μέσα από τις αλληλεπίδραση μεταξύ συνομηλίκων προωθείται η μάθηση και η ενίσχυση συμπεριφορών και τρόπων σκέψης. Μια ομάδα λειτουργεί ως μια μικρή κοινωνία, που παρέχει στα μέλη της ευκαιρίες για κατάλληλη έκφραση και τους επιτρέπει να μάθουν και να ασκήσουν νέους, κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς.

Οι ομάδες παιδιών και εφήβων που λειτουργούν στο Κέντρο Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού "Νησίδα" επικεντρώνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των μελών τους και ορισμένοι από τους στόχους τους είναι:

  • Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας
  • Έναρξη και διατήρηση φιλικών σχέσεων
  • Ανάπτυξη συνεργασίας με συνομηλίκους
  • Ενίσχυση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης
  • Εκμάθηση στρατηγικών επίλυσης συγκρούσεων

Εκμάθηση στρατηγικών επίλυσης συγκρούσεων Στη 'Νησίδα' Κέντρο Στήριξης Οικογένειας & Παιδιού λειτουργεί αυτήν την περίοδο ομάδα νηπίων κάθε Παρασκευή 15:00-16:00. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2310245524